(2) VECI/VECU fastställs för Stibor vecka på tisdagen (bankdag) klockan 11.00 för inlåning och utlåning. Räntebindningen är en vecka, vilket innebär att räntan ändras på kontot varje onsdag (bankdag). Om räntan förändras mer än 0,20 procent mellan onsdagen tisdagen, justeras kundräntan automatiskt från och med nästa bankdag.