Hoppa till textinnehållet

Inlåningsräntor i Sparbanken Eken

Gällande räntor från 2016-03-15

Privatpersoner

Konton

Pris

Ekenkonto Fast, Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Eken Pluskonto

För dig som är helkund i Sparbanken Eken, Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare.

Ränta för närvarande 0,05 % 

Eken Plus Seniorkonto

För dig som är kund i Sparbanken Eken och är 60+. Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare..

Ränta för närvarande 0,00 %

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Ekenkonto

Ränta för närvarande 0,00 % 

Fria uttag. Inga produkter kan kopplas till kontot.

Eken Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Eken Ungdomskonto

För dig mellan 13-24 år
Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Eken Servicekonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %