Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Patienten Harpan

Så här spelar du Harpan

Förberedelse:
Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut korten på bordet i sju kolumner, där den första kolumnen innehåller ett kort, den andra kolumnen två kort, och så vidare upp till den sjunde kolumnen som innehåller sju kort. Det översta kortet i varje kolumn är placerat med framsidan upp, medan de andra korten är placerade med baksidan upp. Resten av kortleken placeras i en hög vid sidan av spelplanen och kallas för talongen.

Målet med spelet:
Målet med Harpan är att flytta alla kort från spelplanen och talongen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler:
För att spela Harpan, flytta korten på följande sätt: a. Vänd kort: Du kan vända kort från talongen, en eller tre åt gången beroende på vilken variant du spelar. Om du inte kan använda det övre kortet i talongen, får du vända igen tills du hittar ett användbart kort eller tills talongen är tom. b. Bygga kolumner: På spelplanen kan du bygga neråt i kolumner med växlande färger. Till exempel, om du har en röd knekt, kan du placera en svart dam ovanpå den. Fortsätt att bygga kolumnerna i avtagande ordning. c. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung. d. Flytta kolumner: Om du har en kolumn eller en del av en kolumn i rätt ordning och med växlande färger, kan du flytta den som en enhet till en annan kolumn om det översta kortet har rätt färg och rang. Till exempel, om du har en kolumn som börjar med en röd tia, kan du flytta den till en kolumn som slutar med en svart knekt.

Avsluta spelet:
Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Harpan kräver både skicklighet och tur, och inte alla spel kan vinnas. Genom att öva och lära sig strategier för att maximera dina möjligheter att flytta korten effektivt kan du bli en bättre Harpan-spelare och öka dina chans.