Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt:

  • Insatta direkt på ditt konto i banken - Läs mer om de olika betalningstyperna som en betalning från utlandet kan få nedan.

Swedbankbetalning

Europabetalning

Internationell Betalning

För att få inbetalningar direkt till ditt konto i banken ska du meddela ditt IBAN och BIC, namn och adress till betalaren. Ditt IBAN och BIC ser du i internetbanken genom att klicka på ditt kontonummer och välja kontovillkor. Du kan också räkna fram ditt IBAN-nummer med hjälp av IBAN-räknaren.

Räkna ut IBAN

Information om din inbetalning från utlandet

Banken skickar en avisering till dig med uppgift om; betalningstyp, belopp, växelkurs, utbetalningsdag och avsändare. Du bestämmer om du vill få aviseringen presenterad i din internetbank eller skickad per post. I internetbanken kan du ändra sätt du får aviseringen på.

Tips och råd

För att du snabbt, säkert och så billigt som möjligt ska få pengar som skickats från utlandet lämna alltid följande uppgifter till avsändaren:

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Ditt IBAN och BIC

Bankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi och andra banker arbetar ständigt med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet görs utifrån svensk lagstiftning och grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. 

Detta innebär att vi som bank är skyldiga att förstå affärsförhållandet med dig som kund och syftet med de transaktioner som du vill utföra. I vissa fall kan vi därför komma att be dig svara på fördjupande frågor som förklarar betalningens bakgrund och syfte samt pengarnas ursprung och transaktionskedja.

Granskningen av ankommande internationella betalningar utförs som ett resultat av en gemensam överenskommelse inom Svenska Bankföreningen och är aldrig riktad mot en enskild person. 

Mer information om varför vi måste ställa frågor hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.