Om du upptäckt obehöriga betaltransaktioner på ditt konto och vill reklamera dessa är det viktigt att du inkommer med en reklamation snarast möjligt efter upptäckten. För att vi ska kunna bedöma reklamationen behöver du detaljerat beskriva händelsen så utförligt som möjligt. Du behöver även kontakta polisen och göra en polisanmälan, polisen.se.

Exempel på betaltransaktioner
Betaltransaktioner är exempelvis betalningar via Swish, överföringar via internetbanken, direktbetalningar, PlusGiro-Bankgiro eller internationella betalningar.

Så här reklamerar du en obehörig betaltransaktion

För att reklamera en obehörig betaltransaktion ringer du Kundcenter på
0459-387 77, eller så kontaktar du ditt lokala bankkontor. Vid en reklamation är det viktigt att du noggrant fyller i reklamationsblanketten och anger relevant information. Tänk på att en utförlig beskrivning och detaljer om vad som hänt hjälper oss i utredningen. Det innebär att vi fortare kan lämna besked om bedömningen av reklamationen.

I din reklamation behöver du även bifoga en kopia på polisanmälan.

Har din säkerhetsdosa eller mobila enhet blivit stulen?

Om din säkerhetsdosa eller mobila enhet har blivit stulen eller förkommen kontakta Kundcenter så fort du upptäcker förlust genom att ringa 0459-387 77, för att säkerhetsställa att säkerhetsdosan eller BankID spärras.