Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Eken till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Checklistor och blanketter

När arvskifteshandlingen är klar kontaktar du den avlidnes huvudbank, alltså den bank där den avlidne fick in sin månatliga inkomst. Av praktiska skäl försöker man ofta samla den avlidnes banktillgodohavanden på en bank innan man fördelar dem mellan dödsbodelägarna. Ni behöver boka in en tid på banken för att kunna avsluta den avlidnes engagemang och dela ut tillgångarna till dödsbodelägarna.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna?

Kontakta oss

 

 

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 
Via telefon/video eller gör det själv online: Lexly

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta din bank.