Inom tre månader från dödsfallet skall bouppteckning upprättas och därefter lämnas in till Skatteverket. I bouppteckningen redogör man bland annat för vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade. Anhöriga kan själva upprätta bouppteckningen, om ni så önskar. Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, har en del information rörande bouppteckning.


Observera att vid dödsfall spärras alla personliga tjänster hos banken, såsom bankkort, bankgiro, Internetbank och så vidare. Även autogiron och stående överföringar från bankkonto avslutas.


Ni är välkomna att komma in på något av våra kontor och betala sedvanliga räkningar som kommer i dödsboets namn med dödsboets bankmedel över disk. Betalningar som görs åt dödsbon gör vi avgiftsfritt.