Vad är det viktigaste att tänka på?
– Att ta tag i det juridiska innan. Det kan kännas jobbigt att behöva bestämma sig för hur man ska göra vid en eventuell separation eller ett dödsfall, men det underlättar väldigt mycket. Man måste våga ta i frågan, även om man är 23 år och det känns långt borta. Det handlar om att ta ansvar för varandra och att du ska få på pränt hur du vill ha det om något oväntat händer. 

Så vad är nummer ett i juridikprioriteringen? 
– Den arvsrättsliga biten. Den stora skillnaden mot att vara gift är att sambos inte ärver varandra. 

Vad innebär det?
– Den praktiska konsekvensen är att om den ene avlider så kan den andre tvingas flytta från deras gemensamma bostad. Halva bostaden blir ju i och med dödsfallet någon annans, det kan handla om gemensamma barn, barn från tidigare förhållande eller syskon eller föräldrar till den avlidne. 

Kan man inte komma överens om att man får bo kvar?
– Det är krångligt med tanke på hur juridiken ser ut, det är en stor risk att någon arvinge vill ha ut sin del direkt. Det kan handla om den avlidnes barn sedan tidigare förhållanden men även gemensamma barn som är över 18 år kan begära ut sin del direkt. Har man gemensamma barn som är under 18 år så blir en överförmyndare inblandad och det finns krav på att förvalta barnens tillgångar på bästa sätt.

Hur hjälper ett testamente den efterlevande?
– Då kan man minska andelen av arvet som tillfaller andra än sambon. Man kan inte testamentera bort barnen helt, men det går att minska deras andel. Och har man inga barn så är det inga problem att testamentera allt till varandra. 

Kan man teckna en försäkring så att man slipper gå från huset?
– Du kan teckna en livförsäkring och göra sambon till förmånstagare. På det sättet ökar du chansen att ha kontanter för att kunna lösa ut eventuella arvvingar, eller klara av en ökad lånekostnad. 

Något annat som är viktigt att tänka på när man köper bostad som sambo?
– Det finns en väldigt viktigt sak som gäller sambolagen, som kommit till för att skydda den svagare parten. Den innebär att om en bostad är anskaffad för gemensamt bruk så ska det delas lika vid en separation. Det spelar ingen roll om till exempel en person betalade hela bostaden, eller stod för en mycket större del av insatsen. Den delas lika ändå, vilken en del kan tycka är ologiskt. Sambolagen kan man avtala bort, genom ett samboavtal. 

Vad kan Sparbanken Eken hjälpa till med?
– Att vara ett bra bollplank i en fråga som ibland är känslig. Vi kan hjälpa till med att upprätta rätt juridiska handlingar, som skuldebrev, samboavtal och testamente. Sen kommer vi inte ifrån att vi kanske är en spark i ändan för att gifta sig. Rent krasst är det i många fall enklare att vara gift och köpa bostad. Jag har många bröllop på mitt samvete, säger juristen Linn Liljenberg och skrattar.