Tänk på

  • Vi skickar aldrig SMS med länk till dig. 
  • Vi ringer aldrig och ber dig logga in och ber aldrig om dina koder.
  • Om någon kontaktar dig i sådana frågor, svara inte eller avsluta samtalet.