Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fondval Indecap

Många svenskar fondsparar idag och de fondval man gör har stor betydelse för framtiden. Med Indecap Fondval och fonderna Guide 1 och Guide 2 gör du livet enklare. Tillsammans med oss på sparbanken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval.  

Vilket fondval passar dig?
Vi har skapat fyra olika fondval som du kan välja mellan beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.

  • Fondval Offensiv har en relativt hög risk och placerar nästan uteslutande på aktiemarknaden.
  • Fondval Bas investerar i på både aktie- och räntemarknaden.
  • Fondval Försiktig placerar merparten på räntemarknaden och har relativt låg risk.
  • Fondval Individuell anpassar risken efter just dig.

Indecap Guide
I Indecaps app kan du få information och hjälp med ditt sparande. Appen är helt avgiftsfri och där kan du bland annat få hjälp med regelbundna riskjusteringar samt nedtrappning av risken i ditt fondval från 56 års ålder.

Fondval Indecap - Appen

Ladda hem appen för att lätt se ditt innehav och för att alltid ligga rätt i din risknivå. Sökord Indecap.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Sparbanken Eken är en av delägarna i Indecap, med en ägarandel om 2,5 %.

Banken erhåller ingen ersättning från Indecap AB gällande förmedling av Indecaps produkter. Dock kan Sparbanken Eken erhålla utdelning i form av delägare.

Den ersättning Sparbanken får innebär ingen extra kostnad för dig som kund.

Rapportering och risk

  • I appen Indecap Guide kan du följa ditt fondvals utveckling.
  • Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Fondval  Offensiv investerar bara i aktiefonder som i sin tur investerar i både svenska och utländska aktier. Eftersom portföljen sprider risken till olika förvaltare minskas dock risken.