Denna prislista gäller enligt de datum som finns angivna på respektive lånetjänst. Lokala avvikelser kan förekomma.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Samverkande Sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.