Sparbanken Eken har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Sparbanken Eken, Brunnsgatan 1, 362 56 Ryd.