Den som börjar spara tidigt, är prismedveten och har en hög andel aktier kopplat till sitt sparande kan få ut 5 000 kronor i månaden i 20 år. Det är 2 300 kronor mer än den som börjar spara senare i livet, med en låg andel aktier och utan att vara prismedveten.

– Det här pekar på vikten av att börja spara i tid, att ha rätt fördelning mellan aktier och räntor och att inte underskatta avgifternas betydelse, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Börja i tid och var långsiktig

Vad som är rätt fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper beror bland annat på hur stor risk man är beredd att ta med sitt sparande och vilken avkastning man förväntar sig. Vid investeringar på aktiemarknaden är det bra att vara långsiktig, eftersom risken att förlora pengar minskar med tiden.

– Chansa inte med dina pengar. Låt statistiken arbeta till din fördel och spara regelbundet och långsiktigt, så ökar möjligheten för ditt sparkapital att växa, fortsätter Arturo Arques.

Se hur vi räknat och ta del av hela analysen på swedbank.se/privatekonomi.

Tips för dig som ska investera dina pengar:

  • Spara regelbundet – ju tidigare du börjar desto mindre belopp behöver du spara.
  • Var långsiktig – sannolikheten att förlora pengar på aktiemarknaden minskar med tiden.
  • Tänk på avgifterna – dessa har betydelse, särskilt om du sparar under många år.
  • Fokusera på fördelningen – få till rätt andel mellan aktier och räntebärande värdepapper
  • Var frågvis – be din rådgivare berätta om förväntad avkastning, sannolikheten att förlora pengar och vad som kan hända i värsta fall.

Ta del av analysen och mer på Privatekonomis sida, nedan:

Privatekonomi (samlingssida: swedbank.se/privatekonomi)