Att spara tio procent av sin lön efter skatt och att ha två månadslöner i sparbuffert är Swedbanks definition av en sund och hållbar ekonomi. Då står man bättre rustad ekonomiskt om något oförutsett skulle hända, och förutsättningarna för en god privatekonomi på längre sikt ökar.

- Alla hushåll behöver en sparbuffert om något oförutsett skulle hända, om till exempel tvättmaskinen går sönder. Men var och en behöver också ett långsiktigt sparande för en trygg privatekonomi genom hela livet, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Kvinnor har otryggare ekonomi än män

Knappt sju av tio uppger att de skulle klara att spara tio procent av sin inkomst efter skatt varje månad. Andelen är högre bland män än kvinnor. Knappt fyra av tio kvinnor uppger att de inte skulle kunna eller är tveksamma till om de skulle kunna spara tio procent av sin lön.

Nästan sex av tio, har två månadslöner eller mer i sparbuffert. Även när det gäller sparbuffert är andelen lägre bland kvinnor än män. Sex procent har ingen sparbuffert alls.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi:

Hälften av de svenska hushållen har en otrygg ekonomi (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes under mars 2018, 3015 personer deltog.