Samtliga fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, sjönk i januari men befinner sig fortfarande i tillväxtzonen. Största negativa bidraget till den månatliga nedgången svarade orderingång och leverantörernas leveranstider för med 0,7 indexenheter vardera. Delindex för sysselsättning och affärsvolym bidrog sammantaget med 0,3 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner för närmaste halvåret andas alltjämt optimism även om indexet sjönk till 65,5 från 66,9 i december, säger Jörgen Kennemar. Samtidigt steg indexet för leverantörernas insatsvarupriser till 62,1 från 61,3 i december, vilket visar på ett ökat pristryck.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index, en sammanvägning av inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn, föll i januari med 1,4 indexenheter till 53,3 jämfört med december. Det är andra månaden i rad som indexet minskade och visar på en avsvalande aktivitet i näringslivet.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för tjänstesektorn januari 2019

Företagande, samlingssida på swedbank.se