Delindex för orderingången steg med 7,3 indexenheter till 65,9 i juni drivet av både hemma- och exportmarknaderna. Därmed svarade delindexet för det största positiva bidraget till PMI (2,2 indexenheter), följt av delindex för produktion som steg till 63,5 och drog upp PMI med 0,9 indexenheter.

Delindex för sysselsättning ökade i juni och noterades till 60,7, en ökning med 1,5 indexenheter jämfört med maj. Samtidigt blev företagens produktionsplaner mer expansiva och indexet för produktionsplaner hamnade åter över 70-nivån (73,0).

Index för rå- och insatsvarupriser vände upp i juni och noterades till 57,9, jämfört med 55,7 i maj. Det är första gången sedan februari som indexet stiger, men nivån är fortfarande betydligt lägre än årshögstanivån (76,9 i februari).

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex – Industri (samlingssida)

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (rapporten)