Delindex för nya order föll med 5,3 indexenheter till 57,7 i januari och gav ett negativt bidrag om 1,8 indexenheter, vilket höll tillbaka uppgången i tjänste-PMI. Index för orderstockar förbättrades dock med 1,6 indexenheter till 57,8.
Delindex för affärsvolym ångar på och steg med 3,4 indexenheter till 66,5 under januari. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar en accelererande ökningstakt för affärsvolymen under de senaste månaderna.
Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 2,0 indexenheter till 59,8. En jämförelse med januari 2016 visar att indextalet har stigit med drygt tio indexenheter. Index för planerad affärsvolym ligger kvar på en hög nivå med en notering på 68,5 i januari jämfört med 69,9 i december.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)