Återigen ser vi ingen direkt utlösande faktor till nedgångarna. De stora frågetecknen kring konjunkturutvecklingen, ränteuppgången och
handelsdispyten har funnits med i bilden under en lång tid. Det är däremot tydligt att investerares syn på risk har förändrats snabbt och markant de senaste
veckorna och när marknaden då börjar gå ner accelererar kraften snabbt när tekniska säljflöden aktiveras.

Igår publicerades bland annat statistik de preliminära inköpschefsindexen för många länder och utfallen gav skilda bilder av USA och Europa. I USA steg och
överraskade både tjänste- och industrisektorn positivt medan det var precis motsatsen i Europa. Detta anser vi ger fortsatt stöd för vår övergripande bild att
de grundläggande förutsättningarna ser bättre ut i USA än i Europa.

Läs marknadskommentaren i sin helhet