Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI-tjänster (5,6 indexenheter) följt av produktion (4,4 indexenheter) medan indexet för sysselsättningen steg marginellt men signalerar fortsatt minskad sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk i juni och drog ned PMI-tjänster med 2,7 indexenheter, sannolikt till följd av minskade utbudshinder.

Tjänsteföretagens affärsplaner blev mer optimistiska i juni. Det är första gången på fyra månader som indexet är tillbaka i tillväxtzonen (53,8), vilket är en positiv konjunktursignal.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 48,7 i juni från uppreviderade 41,1 i maj. Även om uppgången för en enskild månad inte ska övertolkas har den nedåtgående trenden brutits och nästkommande månader kommer att bli ett test om återhämtningen i näringslivet fortsätter, säger Jörgen Kennemar.

PMI-tjänster juni 2020 (pdf)

Företagande, samlingssida