Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i januari. Orderingången svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster med 1,8 indexenheter följt av sysselsättning (0,7 indexenheter) och leveranstider (0,6 indexenheter) medan bidraget från affärsvolym begränsades till 0,3 indexenheter.

Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen har börjat öka igen. I januari nådde delindexet för sysselsättningen den högsta indexnivån sedan juni 2019.Tjänsteföretagens affärsplaner backade i januari för andra månaden i rad till 60,3.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 52,2 i januari jämfört med 48,7 i december. Det är första gången sedan augusti som PMI-Composite är i tillväxtzonen. Ännu är det för tidigt att bedöma om det är en konjunkturvändning i näringslivet. Ett tre månaders glidande medelvärde visar snare på en stabilisering än att aktiviteten har stärkts i näringslivet, säger Jörgen Kennemar

Inköpschefsindex - tjänster januari 2020 (pdf)

Företagande, samlingssida