De politiska riskerna i omvärlden är fortsatt mycket stora, men kortsiktiga indikatorer pekar på en god BNP-utveckling i Europa och i USA. Swedbank Makro bedömer att tillväxten i omvärlden stärks något de kommande åren. Det bidrar till att svensk export stiger och att investeringstillväxten blir högre. Dessa faktorer är dock inte avgörande för svensk tillväxt de närmaste åren. Istället är det främst inhemsk efterfrågan som fortsatt driver svensk ekonomi.

Anna Breman, chefekonom på Swedbank förklarar;

– Under 2017 och 2018 blir det allt viktigare att den ekonomiska politiken underlättar för en fortsatt god utveckling i Sverige. Detta eftersom en osäker omvärld gör att den ekonomiska utvecklingen snabbt kan vända. Den höga befolkningstillväxten ger oss tillväxtmöjligheter. De positiva effekterna bygger dock på att nyanlända och yngre kommer i sysselsättning. Reformer för en mer inkluderande arbetsmarknad och en bättre fungerande bostadsmarknad har aldrig varit mer akuta.

Knut Hallberg, senior ekonom på Swedbank utvecklar;

– Riksbankens svåra balansgång fortsätter där man ska ta hänsyn till en fortsatt måttlig inflation samtidigt som de snabba demografiska förändringarna leder till växande obalanser på bostads- och arbetsmarknaden.

I rapporten görs flera djupdykningar av Swedbank Makro, så som effekterna av de demografiska förändringarna i Sverige och Europa. Dessutom lyfts riskerna med svagare världshandel till följd av exempelvis nya handelshinder. Slutligen analyseras riskerna och möjligheterna med Trumps presidentskap och hur dessa påverkar den globala ekonomin och Sverige.

Mer information

Läs hela konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:

Swedbank Economic Outlook – Ljusglimtar trots politiska orosmoln (rapporten)

Vad händer i världen? (kortversion av rapporten)

swedbank.se/seo (samlingssida)

Swedbanks webb-tv (Swedbank Direkt)