Facken tycker att det saknas mycket i budet. Nivån är i sig för låg, anser de, och de framhåller avsaknaden av en låglönesatsning samt att avsättningarna för arbetstidsförkortningdelpension/flexpension är otillräckliga i deras mening.

Läs hela snabbkommentaren och mer makro:

Lönespöket förföljer Riksbanken

Mer makro (samlingssida)