Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas väl tack vare en stark omvärld. Exporten och industriproduktionen har kommit igång. Men Sverige är sårbart för tullar och ökad protektionism, framför allt eftersom en lägre inhemsk efterfrågan är att vänta när byggande saktar in och hushållens konsumtion dämpas. Även om ett handelskrig inte är huvudscenariot, har risken för ytterligare handelshinder ökat enligt Swedbanks makroekonomer.

– Det är positivt att EU, åtminstone tillfälligt, är undantaget från USA:s tullar på stål och aluminium. Det är dock oroväckande att USA trappar upp protektionism mot Kina. Det kan påverka global handel och även Sverige. På kort sikt påverkas Sverige genom risk för börsfall och att kronan kan försvagas, och svenska exportbolag påverkas av lägre global handel. På längre sikt skulle ett upptrappat handelskrig kunna ge lägre export och import och svagare tillväxt, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden nödvändigt

Svensk bostadsmarknad har utvecklats helt i linje med Swedbanks prognos; med en tydlig skillnad i prisutveckling mellan såväl storstadsregionerna och övriga landet, som mellan bostadsrätter och villor. Prognosen från Swedbanks makroekonomer är att trenden fortsätter 2018. Ett högt utbud av nyproducerade bostadsrätter i kombination med de nya amorteringskraven fortsätter att pressa priserna i storstadsregionerna med upp emot 5 procent, medan priserna på bostadsrätter i övriga landet stabiliseras, samtidigt som villamarknaden utanför storstadregionerna kan se en fortsatt uppgång.

– Ett minskat bostadsbyggande innebär att bostadsbristen i storstadsregionerna består. Vi bedömer att Riksbanken gör försiktiga räntehöjningar med start hösten 2018, men lågräntemiljön kvarstår inom överskådlig framtid. Oavsett regering efter höstens val är det nödvändigt med en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden. Regleringar, som skärpta amorteringskrav, kommer aldrig att lösa problemen på bostadsmarknaden. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att bostadsbyggandet möter efterfrågan, både hur det fördelas regionalt och mellan olika typer av bostäder. Annars kommer låga räntor och brist på bostäder att leda till nya prisökningar och ännu högre skuldsättning, säger Anna Breman.

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:
Swedbank Economic Outlook: Svensk ekonomi – sårbar för ökad protektionism (konjunkturprognos)
Swedbank Economic Outlook (samlingssida)
Swedbank Direkt (webb-tv)