Strategi & Allokering väljer att fortsatt premiera företagskrediter, och då främst med inriktning på Europa. Det framgår av senaste månadsuppdateringen av Investeringsstrategin.

När Swedbanks Strategi & Allokering drog ner aktievikten något till förmånför krediter var huvudargumentet att de båda värderades för olika scenarion, men trots att aktiemarknaden senaste veckorna haft en positiv utveckling väljer man att hålla kvar denna allokering med liten undervikt i aktier. Investeringsstrateg Johannes Bjerner förklarar varför:

- För det första finns det en risk att den sargade realekonomin gör sig påmind för aktiemarknaderna. För det andra är det rimligt att anta att återöppnandet av ekonomierna inte kommer gå helt smärtfritt och utan bakslag, liksom fortsatta frågetecken kring en del av finansieringarna av kommande stimulanser. Avslutningsvis har spänningarna mellan USA och Kina ökat den senaste tiden. I nuläget är det inget som investerare verkar lägga någon större vikt vid. Detta kan dock komma att förändras och vi vet att dessa spänningar under en lång period var helt avgörande för stämningen på de finansiella marknaderna. Skulle det trots ovan fortsätta åt rätt håll samtidigt som den ekonomiska tillväxten gradvis kommer tillbaka ser vi att krediter sannolikt är den största relativa vinnaren givet dagens prissättning.

Regionmässigt behålls en övervikt i USA på bekostnad av Europa. Likaså behålls Krediter överviktade jämt fördelat på de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten behålls neutral med en något nedkortad duration.

- Vår lilla undervikt i aktier ska inte ses som att vi är direkt negativa till aktier utan att vi för tillfället ser bättre möjligheter inom krediter. Samtidigt är det inte svårt att se att börserna med rådande värdering skulle kunna pressas av den tuffa realekonomiska verkligheten och det faktum att tonläget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Men å andra sidan får centralbankernas agerande trots allt ses som något av en kudde för aktiemarknaderna, avslutar Johannes Bjerner.
 

Swedbanks Investeringsstrategi juni 2020 (pdf)
Produkt- och affärsförslag juni 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida