Centralbanker väntas ge fortsatt stöd till aktiemarknaden då konjunkturen inte är tillräckligt stark för mer åtstramande penningpolitik. Detta talar för en fortsättningsvis positiv syn på aktier när 2020 står för dörren.

Marknaden har under senare tid utmanats av det som numera får ses som de vanliga frågorna; konjunkturen, Brexit och handelsavtalet. Även om ingen av de tre frågorna kan stängas helt har samtliga snarare haft en positiv än en negativ påverkan på börserna. Samtidigt är centralbankerna fortsatt bakbundna av konjunkturen när det kommer till att införa en stramare penningpolitik. Detta spelar både marknader och näringsliv i händerna i form av väntat fortsatt låga räntor. En fortsatt aktieövervikt men en ökad tilltro till konjunkturen innebär även förändringar inom kreditallokeringen.


- Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. En minskad konjunkturoro talar också för företagskrediter varför vi väljer att minska vikten i räntor ytterligare för att lyfta upp High Yield krediter till en övervikt. Detta innebär en ökad riskexponering i portföljen som också återspeglar vår positiva syn när vi blickar in i 2020. Sammantaget anser vi att miljön bör gynna såväl aktiemarknaden som krediter när investerare letar avkastning, säger Mattias Isakson, på Swedbank Strategi & Allokering.

I dagsläget ses exponeringen mot aktier som avgörande, samtidigt som det finns för och nackdelar som talar för alla regioner. Därför förespråkas en helt regionsneutral allokering. Detta medför att USAs vikt minskade något samtidigt som Japans vikt ökade. Vikten för räntor minskar ytterligare och en neutral duration behålls samtidigt som krediter höjs till en övervikt med fokus på High Yield.

Swedbanks Investeringsstrategi december (rapport i pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida (öppnas i nytt fönster)