Vad gör jag med mina gamla sedlar?

Om du har kvar ogiltiga sedlar löser du in dessa via Riksbankens Inlösenrutin för ogiltiga sedlar. Riksbanken löser enbart in sedlar från privatpersoner.
Banker kan inte längre lösa in ogiltiga sedlar.

Vad gör jag med mina gamla mynt?

De gamla ogiltiga mynten 1-, 2- och 5-kronor har inte längre något värde. Därmed kan du inte längre lösa in dem på en bank eller hos Riksbanken.
Läs mer på Riksbankens hemsida under Sedlar och mynt - Frågor och svar.


Mer information

Sedlar och mynt (riksbanken.se)
Lösa in ogiltiga sedlar (riksbanken.se)