Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Avkastningsskatt

Tre personer sitter vid ett bord och med skisser, färgprover, dator, kaffe och mobil

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag. Du kan göra skattefria omplaceringar mellan fonder och värdepapper och du slipper deklarera för affärerna.

Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på

  • försäkringens värde i början av varje år
  • eventuella insättningar under året
  • hur hög statslåneräntan var den 30 november föregående år.

Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, samt sedan första januari 2018, med ett tillägg om 1 procent (som lägst kan det dock bli 1,25 procent). På denna tänkta avkastning tas skatt ut med 30 procent oavsett om värdet gått upp eller ner. Swedbank Försäkring betalar in skatten så du som kund inte behöver tänka på det själv. I samband med återköp tas ännu ej uttagen avkastningsskatt ut, dock är återköpet i sig avgiftsfritt.

  • Avkastningsskatten för 2024 är 1,086 procent (30% x 3,62%).
  • Avkastningsskatten för 2023 är 0,882 procent (30% x 2,94%)

Swedbank Försäkring betalar in din skatt så du behöver inte tänka på detta själv.

Exempel på beräkning av avkastningsskatt vid ingången av året

Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 1086 kronor för 2024. (100 000 x 3,62% x 30%). Skatten tas ut med 90,5 kronor per månad.

Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 882 kronor för 2023.
(100 000 x 2,94 x 30%). Skatten tas ut med 73,50 kronor per månad.

Insättningar under året

Insättningar ingår i skatteunderlaget.

  • Under första halvåret utgör hela insättningen grund för skatt.
  • Under andra halvåret utgör halva insättningen grund för skatt.

Skatten kommer att tas ut under de resterande månaderna av året.

Exempel på beräkning av avkastningsskatt vid insättningar av premier under året

Exempel

Du sätter in 10 000 kronor den 15 februari. Skatten på insättningen dras under de elva månader som återstår på året, det vill säga 1/11 per månad.

Skatten dras i slutet av varje månad och betalas in av Swedbank Försäkring.

Ännu ej uttagen skatt

Avkastningsskatten tas ut löpande under beskattningsåret med 1/12 per månad. Detta innebär att Swedbank Försäkring reserverar ett belopp, ”Ännu ej uttagen skatt”, vilket motsvarar den avkastningsskatt som ännu inte har dragits under året. På så vis kan du få avkastning på pengarna under en längre tid innan skatten dras.