Hur mycket ska man spara?
– Det är individuellt och beror helt på vilken livssituation man befinner sig i. Generellt rekommenderas att tio procent av en persons, eller en familjs, disponibla inkomst sparas. Det gäller då alla former av sparande, inklusive pension och sparande till barnen, säger Hampus Alvarsson på Sparbanken Eken.

– Det som är bra med ett långsiktigt sparande är att även små bäckar bildar en å. En hundralapp i månaden kan uppskattningsvis ge 30 000 kronor vid 18 års ålder om man sparat från födseln. Det om man räknar med ett snitt på 5 procent i årlig avkastning.

– Känner man att det inte finns så mycket utrymme så kan man börja med en liten summa och sedan fundera på om det går att ändra, förslagsvis när man har årsvisa avstämningar med banken.

Hur ska man placera pengarna?
– Eftersom det handlar om ett långsiktigt sparande så ska man inte vara rädd för att spara i något med högre risk, till exempel aktiefonder. Aktiemarknaden har tillfälliga nedgångar men på lång sikt är det en typ av investering som betalar bra.

– För den som satsar i aktiefonder handlar det generellt om en årlig reell avkastning på åtminstone 6-8 procent - det kommer kontosparande inte upp i.

Om jag kommer igång sent med sparandet då?
– Är det så att man börjar spara först senare, exempelvis när barnen är i tonåren, så kan det vara lämpligt att ha blandade fonder. Då tittar man på hur många år pengarna ska växa till sig och sedan blandar man räntebärande papper, som har lägre risk, och aktier som har högre risk.

Ska jag spara i mitt eller i barnens namn?
– Förr var det vanligaste att sparandet skedde i barnets namn så att de fick tillgång till pengarna när de fyllde 18 år. Då är det viktigt att kratta manegen redan från början, så att barnet kan handskas med pengar.

–Det blir nu allt vanligare att sparandet sker i förälderns eget namn. Man kanske inte tycker att barnet är moget redan vid 18 års ålder. Då kan man välja själv när barnet ska få ta del av pengarna.

Då undviker man risken att de köper tatueringar för hela kapitalet?
– Eller drar till Sunny Beach och lever loppan, säger Hampus och skrattar.

Finns det någon nackdel med att spara i eget namn som förälder?
– Du måste ha koll på det juridiska, så det är fastställt vem som får pengarna exempelvis om du som förälder avlider.

Vad är huvudskälet till att föräldrar sparar till barn?
– Enligt en tidigare Sifo-undersökning uppger man att pengarna ska hjälpa barnen att ta körkort eller en kontantinsats till en egen bostad. En stor andel ser det även som ett generellt sparande utan ett specifikt syfte.

Finns det några trender inom barnsparande?
– Att spara i ansvarsfulla fonder. Det finns globala mål som FN har satt upp. En del fondförvaltare följer dem för att investera pengarna etiskt och miljömässigt hållbart.
Att involvera barnen i sparandet är en annan trend. Många vuxna berättar om hur mycket de sparar och får barnen att förstå vilken insats som ligger bakom. Även barnen kan bjudas in och vara med i sparandet till sig själva.
Och att ge sparpengar istället för presenter. Det blir vanligare att släktingar går samman och satsar på sparpengar istället för enorma mängder leksaker vid varje födelsedag och julafton, säger rådgivaren Hampus Alvarsson på Sparbanken Eken.