Vad händer på börsen? 
Aktiemarknaden har reagerat ytterst kraftigt och negativt på den rådande Corona-oron. Marknaden försöker prisa in vilka ekonomiska effekter Corona-viruset kommer ha, och då osäkerheten kring dessa effekter är stor så har aktiemarknaden varit oerhört rörlig. Därtill minskade riskaptiten ytterligare när oljepriset föll kraftigt i början av veckan.

Kommer det att gå ner ytterligare?
Vart marknaden tar vägen härifrån är i det närmaste omöjligt att veta. Det vore dock rimligt att anta att marknaden även i närtid kommer att vara rörlig och känslig för nyhetsflödet kring Corona-utvecklingen, de åtgärder som vidtas för att stävja spridningen och eventuella ekonomiska konsekvenser som kommer i viruset svallvågor.

Hur ska jag agera som sparare?
Även om det är förståeligt att känslorna tar överhand vid tidpunkter då aktiemarknaden faller, och värdet på ens placeringar minskar, så är det viktigt att behålla lugnet och agera förnuftigt.

Vi har full respekt för att våra kunder känner oro kring senaste tidens negativa utveckling. Det finns dock ingen generell rekommendation, utan hur man som kund bör agerar beror främst på ens individuella riskvilja och hur långsiktig placeringen är. Är det kapital du är i behov den närmaste framtiden så kan det finnas anledning att se över placeringarna, men om det istället är en längre placering kan det kanske finnas incitament att sitta lugnt i båten.

Detta är varken första eller sista stora nedgången vi kommer se på aktiemarknaden, men om vi kan lära oss något utav historiska börsfall så är det att aktiemarknaden återhämtat sig. Ibland har det tagit längre tid, ibland har det gått relativt snabbt.

Hör av dig till oss om du har frågor 0459-387 77.

Följ läget på Aktiellt
Se experten Arturo Arques svara på frågor om börsfallet