Prislistan gäller från och med den 18 februari 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Läs mer om vilka risker som är förknippade med Strukturerade produkter här:
Risker med Strukturerade produkter